X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 25 stycznia do 24 lutego 2011r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

I. Wydano zarządzenia w sprawach:

 1. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej obejmującego aktywizacje osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2011;

 2. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2011;

 3. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2011;

 4. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2011;

 5. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2011;

 6. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - dot. lokalu użytkowego przy Al. Tysiąclecia 37;

 7. zmiany Zarządzenia Nr 0050.Z.19.2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2011;

 8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę dot. nieruchomości zabudowanej kioskiem położonej przy ul. Wojska Polskiego - pod działalność handlową oraz nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kowaniec jako dojazd do działki sąsiedniej;

 9. ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem- dot. lokali użytkowych położonych w obiektach Miejskiej Hali Lodowej;

 10. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- dotyczy nieruchomości częściowo zabudowanej z przeznaczeniem pod garaż i dojazd na Osiedlu Bór oraz nieruchomości zabudowanej położonej na terenie starej oczyszczalni wykorzystywanej jako magazyn;

 11. powołania zespołu w celu rozpoznania wniosku MZWiK o zatwierdzenie taryf;

 12. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dot. parkingu przy ul. Krzywej (obok MOK).

 

II. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:

 1. przedłużenia umów najmu i umów dzierżaw,

 2. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

 3. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na realizację zadań bieżących.

III. W sprawach dotyczących przetargów- ogłoszono:

 1. przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Płyty Rynku w Nowym Targu w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Nowego Targu - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu,

 2. przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną Urzędu Miasta Nowy Targ - związaną z przygotowaniem inwestycji miejskich,

 3. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym przy ul Harcerskiej 2

 

IV. Inne zadania

  1. W związku z wnioskiem Miejskiej Biblioteki Publicznej dot. zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie kosztorysu związanego z wymianą instalacji elektrycznej - ustalono konieczność zlecenia projektu wymiany instalacji.

  2. Rozpatrzono przedłożoną ofertę współpracy z firmą CEERES sp. z o.o. w sprawie zbadania możliwości i zasadności budowy w Nowym Targu biogazowni. Firma winna przedstawić większy zakres danych dot. rodzaju odpadów, które byłyby przetwarzane w instalacji oraz informacji skąd odpady miałyby być dostarczane.

  3. Rozpatrzono wniosek dotyczący sprzedaży lub wydzierżawienia części działki położonej przy ul. Gorczańskiej i postanowiono w trybie bezprzetargowym sprzedać działkę dotychczasowemu użytkownikowi na powiększenie działki siedliskowej.

  4. Nie wyrażono zgody na dzierżawę i ogrodzenie części działki położonej na końcu ul. Gorczańskiej, z uwagi na jej strategiczną rolę, jaką pełni w chwili obecnej (dostęp do hydrantu, składowanie śniegu w okresie zimy, teren zielony). W stosunku do pozostałej części ww. działki położonej pod skarpą należy wystąpić o wydanie własności na rzecz miasta.

  5. Podjęto decyzję o wypowiedzeniu umów dotychczasowym dzierżawcom na terenie bazy na Osiedlu Konfederacji Tatrzańskiej (w zakresie dzierżawy terenu stanowiącego drogę dojazdową) i udostępnieniu drogi dojazdowej do działek prywatnych właścicieli.

  6. Omówiono sprawę dot. budowy nowego cmentarza komunalnego przy ul. Lotników w Nowym Targu i postanowiono o konieczności podjęcia działań dotyczących opracowania: koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego cmentarza komunalnego wraz z otoczeniem, dokumentacji projektowej oraz uzyskania stosownych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

  7. Uzgodniono, że w tym roku Jarmark Podhalański odbędzie się na Lotnisku Nowy Targ w dniach 19-21 sierpnia.

  8. W związku z wnioskiem MMKS o przedłużenie terminu mrożenia tafli w Miejskiej Hali Lodowej do dnia 17 kwietnia br. ustalono, że decyzja zostanie podjęta po dostarczeniu terminarza imprez, decyzji PZH oraz preliminarza.

  9. Wyrażono zgodę na ufundowanie tablicy pamiątkowej na budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z okazji beatyfikacji Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu - Papieża Jana Pawła II.

Pliki do pobrania

sbmzd_20110125_20100224.pdf (68) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 28-03-2011
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1496

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE