X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Zarządzenie Nr 0152-46/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie:
wyznaczenia osób spośród pracowników samorządowych gminy Miasto Nowy Targ oraz gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 176, poz. 1190), art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 4 lit. b) Uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (MP Nr 73, poz. 927), zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wyznaczam spośród pracowników samorządowych gminy Miasto Nowy Targ oraz gminnych jednostek organizacyjnych osoby do składu obwodowych komisji wyborczych w Mieście Nowy Targ, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wyznaczam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2010_0152_046_z02.pdf (61) KB
zarz_bur_2010_0152_046_z01.pdf (62) KB
zarz_bur_2010_0152_046.pdf (54) KB

Wytworzył: Agnieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 17-11-2010
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 2649

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE