X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 108
Zarządzenie Nr 0152- 41/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 17 września 2010 r. w sprawie :
wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej

Działając na podstawie art.10  ust.1  i 2 w związku z art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  / Dz. U. z 2009  roku  Nr.152  poz. 1223  z póź. zm./  oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  /Dz. U. Nr 128 poz.861 /,  zarządzam co następuje  :

§ 1

Wprowadza się do stosowania  w Urzędzie Miasta Nowy Targ instrukcję inwentaryzacyjną stanowiącą  załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam Naczelnikom Wydziałów.

§ 3

Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów do zapoznania podległych pracowników z instrukcją oraz do przestrzegania zasad w niej zawartych.

§ 4

Tracą moc  :

§    5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE