X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
Zarządzenie Nr 0152– 39/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie :
zmiany Zarządzenia Nr 48/03 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 18  września 2003 roku w  sprawie zatwierdzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej 
______________

Działając na podstawie art.10  ust.1  i 2 w związku z art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  / Dz. U. z 2002 roku Nr.76 poz.694 z póź. zm./ zarządzam co następuje  :

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/03 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 18 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej zmienionego częściowo Zarządzeniem Nr 0152-46/05 Burmistrza Miasta z dnia 17 listopada 2005 roku, dokonuje się następujących zmian :

 1. W  § 5  ust.1 pkt 3  lit b. otrzymuje brzmienie :
  „ b)  środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony”
 2. W  § 5 ust 3  otrzymuje brzmienie :
  „ 3. Raz w ciągu czterech lat dokonuje się inwentaryzacji  :
  a/  poprzez spis z natury  :  znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków
  trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie.
  b/ drogą porównania danych rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i poprzez
  weryfikacje wartości tych składników : nieruchomości zaliczone do środków trwałych
  oraz inwestycji”.
 3. W  § 21  ust.2 otrzymuje brzmienie :
  2. „ Inwentaryzacja metodą uzgadniania  sald  / potwierdzenia stanów księgowych /  może
  być rozpoczęta trzy miesiące przed końcem roku obrotowego a zakończona do 15 stycznia
  następnego roku”.
 4. W  § 22   pkt  2 otrzymuje brzmienie :
  2)  „Środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony, grunty oraz prawa
  zakwalifikowane do nieruchomości ,  poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych
  z odpowiednimi dokumentami będącymi w posiadaniu wydziałów merytorycznych
  i weryfikacji wartości tych składników”.
 5. W  §  22   skreśla się pkt 10
 6. W  §  23   skreśla się ust. 3.

 

§  2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta  oraz Skarbnikowi Miasta .

§   3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z tym jednak iż  ustalenia punktu pierwszego i  drugiego wchodzą  w  życie  z dniem  1 stycznia  2009 roku.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0152_039.pdf (33) KB

Wytworzył: Łukasz Dłubacz
Data wprowadzenia: 16-11-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1583

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE