X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69
Zarządzenie Nr 0152 - 25 /08 Burmistrza  Miasta Nowy Targ
z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 3/2002 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 7 lutego 2002 roku  i  Zarządzenia  Nr 0152 – 46/06 z dnia 31 października 2006 roku  w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad / polityki /  prowadzenia  rachunkowości

Na podstawie art.4 ust.4 i 5 ,art.10 ust.1 i 2 oraz art.50 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. Nr 121 poz.591 z późn. zm./ oraz  rozp. Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008  roku w  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych / Dz. U. Nr 72 poz. 422  /  zarządzam co następuje : 

§  1

  1. W załączniku nr  1 do Zarządzenia  Nr 0152 – 46/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31.pażdziernika .2006 r.    „ Zakładowy plan kont budżetu miasta Nowego Targu ” wprowadza się   zmiany   opisane  w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. W załączniku Nr  2 do Zarządzenia   Nr 0152 – 46/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31.pażdziernika .2006 r.   „ Zakładowy plan kont Urzędu Miasta Nowego Targu jako jednostki budżetowej „ wprowadza się zmiany  opisane w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Przeksięgowania  wynikające z wprowadzonych zmian  niniejszym Zarządzeniem  zostaną wprowadzone do ewidencji księgowej  na dzień 30 lipca br.

§    2

Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0152_025.pdf (71) KB
zarz_bur_2008_0152_025_z01.pdf (31) KB
zarz_bur_2008_0152_025_z02.pdf (59) KB

Wytworzył: Łukasz Dłubacz
Data wprowadzenia: 28-07-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1480

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE