RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 126

Zarządzenie Nr 0152-12/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie:
Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ (zwany dalej krótko Kodeksem), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pracownik zobowiązany jest przestrzegać zapisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

§ 3

Oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia po zapoznaniu się pracownika z Kodeksem i podpisaniu  winno być włączone do akt osobowych.

§ 4

Niniejszy Kodeks został poddany konsultacji z pracownikami Urzędu na spotkaniu w dniu 8 stycznia 2010 r.

§ 5

Traci moc dotychczas obowiązujący Kodeks Etyczny przyjęty w dniu 30 września 2005 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2010_0152_012.pdf (16) KB
zarz_bur_2010_0152_012_z01.pdf (42) KB
zarz_bur_2010_0152_012_z02.pdf (22) KB

Wytworzył: Paulina Piekarczyk
Data wprowadzenia: 25-03-2010
Wprowadził: Ryszard Kucipera
Oglądane: 2276

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE