X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 111
Zarządzenie nr 0151-2/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie:
określenia warunków bezprzetargowego zbycia nieruchomości oznaczonej nr ewid. 9938/194 i 9938/215 położonej w Nowym Targu.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2004 r. Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) oraz na pod-stawie § 8 ust. 1 uchwały Nr 76/XLII/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1

Sprzedać niezabudowaną działkę ew. nr 9938/194 o pow. 671 m2 i nr 9938/215 o pow. 690 m2 poł. w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej, opisane w księdze wieczystej nr 76325 na rzecz właściciela przyległej nieruchomości, za cenę 55.000,00 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto).

§ 2

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0151_002.pdf (25) KB

Wytworzył: Janusz jakoniszyn
Data wprowadzenia: 09-01-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1442

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE