X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67
Zarządzenie Nr 0152-22/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie:
zmian w procedurach naboru pracowników do Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), Art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami) oraz § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Nowym Targu wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 0151-66/05 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 23 września 2005r. - zarządzam co następuje:

§ 1.

W „Procedurze naboru pracowników na kierownicze i samodzielne stanowiska urzędnicze do Urzędu Miasta w Nowym Targu” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 0152-21/05 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 05 sierpnia 2005 r. - pkt 4.7 otrzymuje brzmienie:

„4.7. Ostatecznego wyboru kandydata na stanowisko objęte konkursem dokonuje Burmistrz Miasta spośród dwóch kandydatów, którzy zdobyli największą ilość punktów w postępowaniu konkursowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może rekomendować Burmistrzowi Miasta tylko jednego kandydata.”

§ 2.

W "Procedurze naboru pracowników na szeregowe stanowiska urzędnicze do Urzędu Miasta w Nowym Targu" – stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 0152-22/05 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 05 sierpnia 2005 r. - pkt 4.7 otrzymuje poniższe brzmienie:

„4.7. Ostatecznego wyboru kandydata na stanowisko objęte naborem dokonuje Burmistrz Miasta (Z-ca Burmistrza) spośród 2 kandydatów którzy uzyskali największą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zespół ds. rekrutacji może rekomendować Burmistrzowi Miasta tylko jednego kandydata.”

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0152_022.pdf (36) KB

Wytworzył: Krystyna Kolasa
Data wprowadzenia: 20-06-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1431

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE