X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 99
Zarządzenie nr 0151-148/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczyć do oddania w najem nieruchomość przy ul. Składowej 3 w Nowym Targu, określoną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość przy ul. Józefczaka 1 w Nowym Targu, określoną w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0151_148.pdf (24) KB
zarz_bur_2008_0151_148_z01.pdf (17) KB
zarz_bur_2008_0151_148_z02.pdf (17) KB

Wytworzył: Hanna Korczak
Data wprowadzenia: 16-12-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1631

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE