X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 82
Zarządzenie Nr 0151-150/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie:
sposobu uzgadniania opłat za posiłki oraz warunków korzystania ze stołówek przedszkoli prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

Na podstawie art.67 ust.3 w związku z art.5c pkt.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art.30 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W celu uzgodnienia opłat za posiłki i warunków korzystania z posiłków w stołówce przedszkola prowadzonego przez miasto Nowy Targ, dyrektor przedszkola przedstawia organowi prowadzącemu przedszkole wniosek o uzgodnienie warunków korzystania, oraz ceny za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkola wraz z sporządzonymi, w dwóch egzemplarzach, projektami dokumentów pt.: ”Warunki korzystania ze stołówki w przedszkolu” i ”Opłaty za posiłki w przedszkolu”.
  2. Do dokumentu pt.: ”Opłaty za posiłki w przedszkolu” dyrektor przedszkola dołącza kalkulację stawki żywieniowej (tzw. wsadu do kotła).
  3. W dokumencie pt.: ”Warunki korzystania ze stołówki w przedszkolu” winny być przedstawione w szczególności rodzaje sporządzanych posiłków (np. śniadanie, II. śniadanie, obiad, podwieczorek), grupy korzystających z tych posiłków na stołówce, oraz szczegółowe zasady korzystania z posiłków (terminy uiszczania opłat, zasady zwrotu opłaty za posiłki).
  4. Uzgodnienie warunków korzystania, oraz cen za korzystanie z posiłków w stołówkach przedszkola następuje poprzez złożenie podpisu na obu egzemplarzach dokumentów pt.: ”Warunki korzystania ze stołówki w przedszkolu” i pt.: ”Opłaty za posiłki w przedszkolu”, przez Burmistrza Miasta Nowego Targu lub Jego zastępcę oraz dyrektora przedszkola.
  5. Jeden z egzemplarzy dokumentów o których mowa w ust. 4 pozostaje w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Nowego Targu, a drugi w przedszkolu stanowiąc podstawę do wydania zarządzenia dyrektora przedszkola.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu, Dyrektorowi Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu oraz Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0151_150.pdf (26) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 22-12-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1895

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE