X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 106
Zarządzenie Nr 0151-146/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0151-127/08 z dnia 17 listopada 2008r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rozdziału V Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/303/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009r. oraz w związku z § 9 ust. 1 Zarządzenia Nr 0151-127/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania na rzecz edukacji, polegającego na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

  1. Janusz Stopka przedstawiciel Burmistrza Miasta – Przewodniczący Komisji,
  2. Krzysztof Aksamit przedstawiciel Burmistrza Miasta,
  3. Wanda Szado Kudasik Radny Rady Miasta Nowy Targ,
  4. Piotr Jarząbek Radny Rady Miasta Nowy Targ,
  5. Adam Dul Radny Rady Miasta Nowy Targ,
  6. Robert Kowalski przedstawiciel organizacji pozarządowej,
  7. Józef Guzik przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§ 2

Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie Regulaminem pracy komisji konkursowej, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia, oraz z zasadami określonymi w § 9 Zarządzenia Nr 0151-127/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania na rzecz edukacji, polegającego na transporcie i opiece w trakcie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego.

§ 3

Komisja Konkursowa dokona wyboru oferty (oferenta) i przedstawi Burmistrzowi Miasta do akceptacji z propozycją przyznania dotacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0151_146.pdf (26) KB
zarz_bur_2008_0151_146_z01.pdf (26) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 11-12-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1616

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE