X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Ogłoszenie Referatu ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ w sprawie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu.

Udostępnieniu, o którym mowa podlegają m.in. wnioski i decyzje o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji wymagających postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowania ekofizjograficzne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, prognozy wpływu planu miejscowego na środowisko, wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za: zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych lub zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, niszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów, wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 23 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy organ administracji publicznej jest obowiązany prowadzić publicznie dostępny wykaz w formie elektronicznej, który udostępniony jest na stronie www.ekoportal.pl

Rejestr informacji prowadzi Referat ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 205, tel. 18 26 11 291.

Referat ds. Ochrony Środowiska ponadto informuje, że wyszukanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów lub danych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215 poz. 1415) podlega opłacie.

Wytworzył: Mateusz Skupień
Data wprowadzenia: 09-02-2011
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 7102
Wyświetlane do: 31-12-2015

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE