X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 38
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2008r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2008;
  2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę;
  3. nadania Medalu Pamiątkowego 660-lecia Miasta Nowy Targ Kołu Łowieckiemu „Ponowa”;
  4. nadania Medalu Pamiątkowego 660-lecia Miasta Nowy Targ Panu insp. Stanisławowi Gubale – Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Targu;
  5. powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. J. Rajskiego;
  6. rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2008;
  7. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie turystyki w roku 2008.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. zmian Uchwały Budżetowej na 2008 r. Nr XVIII/199/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 r. oraz zmian w budżecie miasta;
  2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 3. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:
  1. przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Nadmłynówka na odcinku od os. Bohaterów Tobruku na długości około 470 m w Nowym Targu.
  2. przetarg nieograniczony na budowę kładki na potoku Biały Dunajec wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi na lewym i prawym brzegu potoku Biały Dunajec łączącymi ulicę Podtatrzańską z ulicą Lotników oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego dla kładki i ścieżki pieszo - rowerowej wraz z iluminacją kładki.
  3. przetarg nieograniczony na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. NOWY TARG 21 – obszar lotniska wraz z otoczeniem, (pow. ok. 450 ha) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 4. Ponadto:
  1. Wyrażono zgodę na remont budynku warsztatowego przy ul. Składowej 3 w Nowym Targu przez p. Bogdana Tylżaja, postanowiono również wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu na kolejne trzy lata.
  2. Postanowiono oddać w użyczenie Euroregionowi „TATRY” dodatkowe dwa pomieszczenia w budynku przy ul. Sobieskiego 2 w Nowym Targu.
  3. Przyjęto projekt uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, który pozwoli ujednolicić zasady ustalania cen i opłat stosowanych przez gminne jednostki organizacyjne (który zostanie przedłożony Radzie do rozpatrzenia na następnej sesji).
  4. Przyjęto projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu polegającego na likwidacji stacji dializ wraz z oddziałem nefrologicznym i poradnią nefrologiczną - proponujący opinię pozytywną (projekt zostanie przedłożony Radzie do rozpatrzenia na następnej sesji).
  5. 22 kwietnia zorganizowano publiczną debatę nt. koncepcji programowo-przestrzennej budowy krytej pływalni w Nowym Targu.
  6. Gmina Miasta Nowy Targ na podstawie umowy z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp.J. stanie się właścicielem lokali mieszkalnych (2 i 3 pokojowych o pow. od 54 do 73 m2) w realizowanym bloku wielomieszkaniowym przy ul. Ludźmierskiej (os. Bór). Przygotowano więc zawiadomienie o możliwości dokonania zamiany własności lokali mieszkalnych na własność innych lokali mieszkalnych w istniejącym budownictwie na terenie miasta Nowego Targu, które stanowią własność osób fizycznych. Zebrane do 31 lipca 2008 r. informacje posłużą do wytypowania nowych lokali mieszkalnych do zamiany oraz określenia warunków i regulaminu dokonywania zamian.

Pliki do pobrania

sbmzd_20080401_20080428.pdf (33) KB

Wytworzył: Agnieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 02-06-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1653

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE