X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
Zarządzenie Nr 0152-9/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie:
rozbudowy „Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych”.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. /Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z późn. zm./), biorąc pod uwagę pozytywną opinię Archiwum Państwowego w Krakowie,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam jako obowiązujące uzupełnienia w Jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych (stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ) polegające na poniższej jego zmianie i rozbudowie:

w wykazie haseł klasyfikacyjnych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu:

 1. w haśle klasyfikacyjnym „0 - ZARZĄDZANIE”:
 • w haśle drugiego rzędu „01 ORGANIZACJA” poprzez dodanie hasła trzeciego rzędu „019 - Nadzór właścicielski nad spółkami i fundacjami”
 • w haśle drugiego rzędu „05 OBSŁUGA PRAWNA, SKARGI I WNIOSKI” poprzez dodanie hasła trzeciego rzędu  „057 - Udostępnianie informacji publicznej”,
 • w haśle drugiego rzędu „07 WSPÓŁDZIAŁANIE, KONTAKTY” poprzez dodanie hasła trzeciego rzędu  „073 - Programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej”;
 1. w haśle klasyfikacyjnym „1 - KADRY” poprzez dodanie :
 • w haśle drugiego rzędu „14 SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE” poprzez dodanie hasła trzeciego rzędu „145 - Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”
 1. w haśle klasyfikacyjnym „3 – BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ” poprzez dodanie:
 • w haśle drugiego rzędu „30 PLANOWANIE I WYKONYWANIE BUDŻETU” hasła trzeciego rzędu „306 – Obsługa finansowa programów i projektów ze środków zewnętrznych”
 • hasła drugiego rzędu „35 - Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny – rozliczenia i wypłaty”
 1. w haśle klasyfikacyjnym „4 – KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OŚWIATA”, w haśle drugiego rzędu „43 OŚWIATA” poprzez dodanie:
 • hasła trzeciego rzędu „434 - Organizacja i realizacja nauczania i wychowania”;
 • hasła trzeciego rzędu „435 - Pomoc materialna dla uczniów”;
 • hasła trzeciego rzędu „436 - Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów”.

w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych – w brzmieniu jak załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0152_009.pdf (32) KB
zarz_bur_2008_0152_009_z01.pdf (409) KB

Wytworzył: Agnieszka Żółtek
Wprowadził: Barbara Bałek
Oglądane: 2006

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE