X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 50
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 24 stycznia do 25 lutego 2008r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2008,
  2. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2008,
  3. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2008,
  4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (nieruchomość niezabudowana ul. Kotlina dojazd do działki siedliskowej, oraz nieruchomość niezabudowana pod działalność handlową przy ul. Józefczaka),
  5. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (pomieszczenia biurowe i pomieszczenia piwnic w budynku Urzędu Miasta Plac Słowackiego 3),
  6. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę działka przy ul. Sobieskiego - ekspozycja nagrobków, oraz nieruchomość zabudowana garażem przy ul. Polnej),
  7. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 17255/4 oraz 17255/7 położonych na czerwonym w Nowym Targu,
  8. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 17248/4 oraz 17248/7 położonych w Nowym Targu „Na Czerwonym” pod cmentarz,
  9. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 17237/4,17237/7, 17237/8 17253/7,17253/10 położonych w Nowym Targu „Na Czerwonym” pod cmentarz,
  10. określenia warunków sprzedaży działek przy ul. Gorczańskiej, nr.19217/16,19211/19,
  11. określenia warunków sprzedaży działek przy ul. Willowej działka nr 19200/16,
  12. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Gorczańskiej, działka ewidencyjna nr 19214/2 w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  13.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy  ul. Bereki działka ewidencyjna nr 11573/5 w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  14. nadania Medalu Pamiątkowego 660 lecia Miasta Nowego Targu dla Pana Jarosława Kaczyńskiego – Prezesa Prawa i Sprawiedliwości z okazji wizyty w Nowym Targu.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21(obszar lotniska wraz z otoczeniem),
  2. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizacje zadania w latach 2008-2009 pod nazwą: ”Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21” (obszar lotniska wraz z otoczeniem )
  3. udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej na organizację przedsięwzięć kulturalno oświatowych realizowanych w roku 2008 przez Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Nowotarskim w sprawie realizacji zadania Gminy Miasta Nowy Targ z zakresu kultury fizycznej i przekazania na ten cel środków finansowych,
  5. udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej,
  6. ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Punkt Opieki nad Chorym w domu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu,
  7. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ do dokonywania czynności zwierzchnika służbowego w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta Nowy Targ
  8. określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu,
  9. określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu,
  10. określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu,
  11. określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji,
  12. utworzenia Urzędu Stanu Cywilnego w Mieście Nowy Targ,
  13. przedłużenia umów najmu i dzierżawy,
  14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej w Nowym Targu,
  15. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 3. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:
  1. na obsługę geodezyjną Urzędu Miasta Nowy Targ związaną z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2008r,
  2. na przebudowę: ul. Kokoszków wraz ze skrzyżowaniem ul. Kokoszków z ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu, oraz ul. Nadmłynówka na odcinku od Os. Bohaterów Tobruku na długości około 470 m w Nowym Targu.
  3. na modernizację kuchni: część I w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu i część II w Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu,
  4. na zarządzanie poprzez prowadzenie konserwacji i bieżących napraw całej sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Ponadto:
  1. Przygotowano i przesłano odpowiedź do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zawierającą stanowisko do specyfikacji technicznej dla warunków i wymagań opracowanego „Studium lokalizacyjno- funkcjonalno - ruchowego rozwoju podhalańsko-tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Zakopane”,
  2. Wyrażono zgodę na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości zabudowanych kioskami handlowymi położonych przy ul. Suskiego na 1 rok oraz przy ul. Pl. Słowackiego na ½ roku z obniżeniem czynszu dzierżawnego,
  3. Pozytywnie ustosunkowano się do wniosku w sprawie zmiany dzierżawcy nieruchomości położonej przy ul. Krzywej zabudowanej tymczasowym pawilonem handlowym Ruch(
  4. Przygotowano projekt umowy na najem lokalu -części budynku Urzędu Miasta na potrzeby Archiwum Państwowego Oddział w Nowym Targu na okres 20 lat,
  5. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji do planu ochrony rezerwatu „Bór Na Czerwonym” z P.P. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie.
  6. Ze Starostwa Nowotarskiego wpłynęło pismo informujące, że do prowadzonego przez Starostwo programu instalowania „solarów” przez mieszkańców powiatu możliwe jest pozyskanie z funduszy pomocowych dotacji na poziomie tylko 20% kosztów instalacji słonecznych przy zakładanych i obiecywanych 50-70%.W Nowym Targu zainteresowanie wyraziło około 600 właścicieli nieruchomości.
  7. Podczas wizyty w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiono stanowisko Miasta Nowy Targ w sprawie przebiegu drogi krajowej Nr 47 –„ Zakopianka” w granicach administracyjnych miasta.
  8. Miasto Nowy Targ podjęło starania o udział w programie rządowym pt” Boisko w każdej gminie –Orlik 2012”deklarując do Urzędu Marszałkowskiego swoje zainteresowanie tą sprawą poprzez przesłanie wstępnego wniosku i potrzebnych informacji. Przewidziany teren dla tej inwestycji to Gimnazjum Nr 1 do którego uczęszcza 726 uczniów

Pliki do pobrania

sbmzd_20080124_20080225.pdf (40) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 26-02-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1782

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE