X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77
Zarządzenie Nr 0151-23/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 13 lutego 2008r. w sprawie:
określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych nr ewid. 17255/4 o pow. 1.516 mkw oraz 17255/7 o pow. 205 mkw położonych w Nowym Targu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 20 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 4 pkt 3 lit. „i” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), Uchwały NR 76/XLII/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 września 2006r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zakup na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki ewid. nr 17255/4 o pow. 1.516 mkw oraz 17255/7 o pow. 205 mkw położonych Na Czerwonym w Nowym Targu za łączną kwotę 68.840,00zł  (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści zł 00/100).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Nowym Targu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0151_023.pdf (32) KB

Wytworzył: Marek Zawada
Data wprowadzenia: 15-02-2008
Wprowadził: Barbara Bałek
Oglądane: 1594

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE