X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 29 grudnia 2007r do 23 stycznia 2008r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

1.Wydano zarządzenia w sprawach:

 1. powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia  konkursu ”Najpiękniejsza dekoracja świąteczno – noworoczna w Nowym Targu,
 2. maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranej przez wyższe uczelnie i zakłady doskonalenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych tymi dopłatami.
 3. powołania komisji konkursowych dla rozstrzygnięcia konkursów ofert  na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki , kultury fizycznej, w zakresie turystyki,w zakresie rozwiązywania problemów  alkoholowych w 2008roku.
 4. nieodpłatnego przekazania autobusów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu,
 5. określenia warunków bezprzetargowego zbycia nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi 9938/194 i 9938/215 położonej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej,
 6. powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia  nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 31,
 7. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę(nieruchomość zabudowana kioskiem typu RUCH Al. Tysiąclecia, nieruchomość zabudowana garażem ul. J Kasprowicza, nieruchomość niezabudowana  Rynek – sprzedaż z wózka obwoźnego obwarzanków , nieruchomość niezabudowana ul.Podhalańska, nieruchomość zabudowana kioskiem Plac Słowackiego, nieruchomość zabudowana kioskiem ul A. Suskiego, nieruchomość zabudowana dwoma kioskami ul M Kopernika
 8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem,(lokal użytkowy Rynek 6, nieruchomość zabudowana budynkiem przy ul Nadwodnia 8 , obiekty przy ul. Składowej 3, lokal użytkowy Al. Tysiąclecia 42)
 9. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 17702 położonej „Na Czerwonym” na wschód  od hangarów lotniska.
 10. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 17702/3 położonej „Na Czerwonym” pod cmentarz
 11. przyznania medalu pamiątkowego Miasta Nowy Targ dla Pana ppłk Krzysztofa Cypary

2.Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:

 1. wyłapywania bezdomnych zwierząt ,
 2. zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizacje zadań bieżących,
 3. przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Nowym targu na rok 2008

3. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:

 1. na wykonanie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ,

4. Ponadto:

 1. W związku z  zakończeniem okresu gwarancyjnego oraz wyczerpaniem procedury i w konsekwencji możliwości wyegzekwowania od wykonawcy usunięcia usterek systemu chłodzenia MHL, ustalono i zaakceptowano konieczność ogłoszenia  przetargu ograniczonego przez ZGZiR na opracowanie dokumentacji oraz prac polegających na usunięciu usterek systemu chłodzenia MHL
 2. Rozpatrzono i zaakceptowano wniosek Izby Celnej w Krakowie dot. przedłużenia umowy najmu pomieszczenia użytkowego w magazynie  głównym przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej ze stawką 7 zł /m2,
 3. Zaakceptowano przedłużenie umów najmu lokali w budynku przy ul. Kopernika 8a na okres trzech lat ze stawka 13,50 zł/m2,
 4. Rozpatrzono i zaakceptowano wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr.2,5,6,11, dotyczący dofinansowania i organizacji zimowiska dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 5. Zaakceptowano wniosek dotyczący udziału Miasta Nowy Targ w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
 6. Wnioski dotyczące wydzierżawienia nieruchomości na których zlokalizowane są kioski Ruch w Rynku Burmistrz załatwił odmownie , z uwagi na fakt iż teren ten pozostaje w dzierżawie  RUCH-u S.A. zgodnie z zawartą umową.
 7. Burmistrz wyraził zgodę na prolongatę terminu zakończenia prac remontowych lokalu użytkowego w Rynku 6 do 30 czerwca 2008  dla Firmy FPH Steskal.
 8. Podjęte zostały działania mające doprowadzić do wydzielenia z Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu obsługi mieszkańców Gminy Nowy Targ. Pozwoli to na lepsza i szybszą obsługę  mieszkańców Miasta a zadania związane z obsługa  swoich mieszkańców  przejmie Gmina Nowy Targ.
 9. W dniach 7 i 11 stycznia 2008r. zostały złożone w Starostwie wnioski o ustalenie  lokalizacji drogi gminnej tj budowy drogi klasy Z  ul Sikorskiego na odcinku od ul.Podtatrzańskiej do ul.Szaflarskiej oraz  drogi klasy Z na odcinku od ul.Kowaniec  do ul.Waksmundzkiej wraz z przeprawą mostową  przez potok Czarny Dunajec. Wnioski zostały złożone w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pliki do pobrania

sbmzd_20071229_20080123.pdf (35) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Wprowadził: Barbara Bałek
Oglądane: 1869

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE