X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63
Zarządzenie Nr 0151-4/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0151-130/07 z dnia 18 grudnia 2007 r.

Znak: ISiP 4220-1/08

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), rozdziału V załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVI/178/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowego Targu z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008 r. oraz w związku z § 6 ust.1 zarządzenia Nr 0151-130/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki w roku 2008, przez organizacje pozarządowe, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

  1. Marcin Jagła przedstawiciel Burmistrza Miasta – Przewodniczący Komisji,
  2. Magdalena Giełczyńska przedstawiciel Burmistrza Miasta,
  3. Andrzej Swałtek Radny Rady Miasta Nowy Targ,
  4. Gabriel Samolej Radny Rady Miasta Nowy Targ,
  5. Jan Łapsa Radny Rady Miasta Nowy Targ,
  6. Robert Kowalski przedstawiciel organizacji pozarządowej,
  7. Józef Guzik przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§ 2

Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z zasadami określonymi w § 6 Zarządzenia Nr 0151-130/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki w roku 2008.

§ 3

Komisja Konkursowa dokona wyboru oferty (oferenta) i przedstawi Burmistrzowi Miasta do akceptacji z propozycją przyznania dotacji zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0151_004.pdf (26) KB

Wytworzył: Wydz. ISiP
Data wprowadzenia: 17-01-2007
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1775

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE