X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68
Zarządzenie Nr 0152 - 1/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 4 stycznia 2008 r.w sprawie:
powołania Zespołu do przeprowadzenia negocjacji, w celu ustalenia warunków porozumienia przejęcia przez Gminę Miasto Nowy Targ urządzeń infrastruktury technicznej.

Działając na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 31 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 123 poz. 858), postanawiam co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół do przeprowadzenia negocjacji, w celu ustalenia warunków porozumienia przejęcia przez Gminę Miasto Nowy Targ urządzeń infrastruktury technicznej, które będą wykonane przez Bryksy Sp. z o.o., w składzie:

  1. Marian Twaróg  - Przewodniczący
  2. Jan Klag  - Członek
  3. Marek Zych  - Członek
  4. Wojciech Kniotek  - Członek
  5. Marian Klocek  - Członek
  6. Maria Góraś  - Członek

§ 2

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

  1. sprawdzenie dokumentacji projektowej przedłożonej przez Bryksy Sp. z o.o.
  2. przeprowadzenie negocjacji, w celu ustalenia warunków przejęcia,
  3. przygotowanie projektu porozumienia.

§ 3

Zespół z przeprowadzonych czynności sporządzi protokół.

§ 4

Komisja rozpocznie prace z dniem powołania.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem niniejszej decyzji powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Inwestycji, Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0152_001.pdf (25) KB

Wytworzył: Maria Góraś
Data wprowadzenia: 09-01-2008
Wprowadził: Barbara Bałek
Oglądane: 1898

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE