X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66
Zarządzenie Nr 0152-44/06 Burmistrza Miasta
z dnia 9 października 2006r. w sprawie:
wyznaczenia pracowników do obsługi informatycznej wyborów oraz wyznaczenia osób spośród pracowników samorządowych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych jako członków obwodowych komisji wyborczych wskazanych przez Burmistrza .

Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2, oraz art. 22 ust. 3 i art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Monitor Polski Nr 66, poz. 678), zarządzam, co następuje

§ 1

 1. Wyznaczam:
  1. Stanisławę Szołtysek- na pełnomocnika Komisarza Wyborczego do koordynowania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
 2. Wyznaczam do obsługi informatycznej w czasie wyborów następujących pracowników:
  1. Mariusza Foryta – do pełnienia funkcji koordynatora gminnego;
  2. Józefa Brysia – do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu;
  3. Jana Czaję – do pełnienia funkcji operatora wprowadzania danych.
 3. Zakresy obowiązków osób wymienionych w ust. 1 określają załączniki 6 i 8 powołanej Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006r.

§ 2

 1. Wyznaczam spośród pracowników samorządowych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych jako członków Obwodowych Komisji Wyborczych wskazanych przez Burmistrza pracowników zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Do obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych wyznaczam osoby wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data wprowadzenia: 19-01-2007
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1839

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE