X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69
Zarządzenie Nr 0152-10/06 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG
z dnia 10.02.2006 roku w sprawie:
powołania grupy roboczej mającej za zadanie przygotowanie materiałów do Ankiety Konkursowej Gmina Fair Play 2006.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowego Targu postanawia:

§1

W związku przystąpieniem Miasta Nowy Targ do V edycji konkursu Gmina Fair Play -Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, powołuję zespół roboczy w skład, którego wchodzą:

  • Marcin Jagła Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji - Koordynator Zespołu,
  • Wojciech Lorek Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Lokalnego,
  • Ewa Węgrzyn Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji,
  • Janusz Jakobiszyn Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
  • Wojciech Watycha z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
  • Marian Twaróg Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa,
  • Andrzej Zając Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

§2

  1. Osoby powołane do zespołu przygotują odpowiednie materiały niezbędne do wypełniania ankiety konkursowej do dnia 15 marca 2006 roku.
  2. Członkowie zespołu opracują niezbędne informacje w wersji elektronicznej i prześlą je na adres poczty elektronicznej koordynatora zespołu: marcin_jagla@um.nowytarg.pl.

§3

Nad realizacją niniejszego Zarządzenia nadzór sprawuje Sekretarz Miasta Stanisława Szołtysek.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data wprowadzenia: 19-01-2007
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1861

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE