RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 38

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku Klikuszówka w km 1+230 sieci gazowej średniego ciśnienia Dn63, metodą przewiertu sterowanego w obrębie działek ewid. nr: 2514/7, 3113 i 3040/20 w miejscowości Nowy Targ, gm. Nowy Targ


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

KN.ZUZ.4210.152.2024.MD
Nowy Sącz, dnia 26.03.2024 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478, ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.02.2024 r. (data wpływu do ZZ Nowy Sącz: 15.02.2024 r.), uzupełniony w dniu 15.03.2024 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 16 - działającej przez pełnomocnika Pana Stanisława Żmudę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Klikuszówka w km 1+230 siecią gazową średniego ciśnienia Dn63, metodą przewiertu sterowanego w obrębie działek ewid. nr: 2514/7, 3113 i 3040/20 w miejscowości Nowy Targ, gm. Nowy Targ.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę) w siedzibie Nadzoru Wodnego Nowy Targ, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ (I piętro - pok. nr 11A) w godz. 800 - 1500, lub poprzez udostępnienie akt sprawy albo poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu i okresów, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Magdalena Serafin
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych
/Dokument podpisany elektronicznie/

Sprawę prowadzi Maria Dąbrowska, tel. 18 266 54 36, 18 266 30 97, wew. 23, e-mail: Maria.Dabrowska@wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Pan Stanisław Żmuda Pełnomocnik: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie 31-060 Kraków, ul. Gazowa 16
2. PGW Wody Polskie (epuap) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
3. Właściciele nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania zamierzonego przedsięwzięcia wg odrębnego wykazu
4. Tablica ogłoszeń: Zarząd Zlewni Nowy Sącz/Urząd Miasta Nowy Targ/BIP
5. ZUZ a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl

Pliki do pobrania

ogloszenie_11478.pdf (128) KB

Wytworzył: Magdalena Serafin
Data wprowadzenia: 26-03-2024
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 85
Wyświetlane do: 02-04-2027

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE