RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 49

OBWIESZCZENIE o wydanie decyzji w sprawie legalizacji zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec w km 204+399 – 204+646 w m. Nowy Targ, gmina Miasto Nowy Targ.


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023, poz. 1478, z późn. zm.),


zawiadamiam, że została wydana decyzja z dnia 08.12.2023 r., znak: KR.ZUZ.3.4217.34.2023.TB legalizująca zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec w km 204+399 – 204+646, na działkach ew. nr 10003, 10001, 10000/1, 10000/2, 9999/1, 9999/2 9998, 9997, 9996, 9995/1, 9994, 9993, 9992, 9991, 9990, 9989, 9987, 9988 w m. Nowy Targ, gmina Miasto Nowy Targ.


Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym w Limanowej, ul. Żwirki i Wigury 1, 34-600 Limanowa (telefon: 18 33 72 213) w godz. 830 – 1530 lub poprzez udostępnienie decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.


Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Tomasz Bukowiec
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

Pliki do pobrania

ogloszenie_11287.pdf (367) KB

Wytworzył: Tomasz Bukowiec
Data wprowadzenia: 11-12-2023
Wprowadził: Maksymilian Gryglak
Oglądane: 358
Wyświetlane do: 00-00-0000

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE