RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 197

ZARZĄDZENIE Nr 120.1.6.2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie:
powołania Zespołu ds. rekrutacji.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 7 pkt 3, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół ds. rekrutacji w poniższym składzie:

Przewodniczący Zespołu - Waldemar Wojtaszek - I Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ,
Z-ca Przewodniczącego - Zbigniew Strama - Sekretarz Miasta Nowy Targ,
Członkowie Zespołu

- Ewa Bobek - Skarbnik Miasta,
- Paweł Maczek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych,

Sekretarz Zespołu - Natalia Leśniak - Inspektor w Wydziale Administracji i Kadr.

§ 2

Zadaniem ww. Zespołu ds. rekrutacji jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych, zgodnie z obowiązującą w tut. Urzędzie "Procedurą naboru pracowników" oraz ogłoszeniem o naborze (znak: AiK.210.1.2023.VII z dnia 9 stycznia 2023 r.).

§ 3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Zespołu ds. rekrutacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2023_120_006.pdf (76) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 27-01-2023
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 93

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE