RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 94

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do oddania w dzierżawę nieruchomości położone w Nowym Targu, określone w wykazie stanowiącym Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 na okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2022_0050_149.pdf (129) KB
zarz_bur_2022_0050_149_z01.pdf (147) KB
zarz_bur_2022_0050_149_z02.pdf (149) KB
zarz_bur_2022_0050_149_z03.pdf (144) KB
zarz_bur_2022_0050_149_z04.pdf (142) KB
zarz_bur_2022_0050_149_z05.pdf (139) KB

Wytworzył: Renata Kowalczyk
Data wprowadzenia: 09-11-2022
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 142

Print Wersja do druku









Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE