RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie:
zarządzenia wyborów do Nowotarskiej Rady Seniorów III Kadencja 2022-2025


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Nowotarskiej Rady Seniorów przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/429/2022 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia
14 marca 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/417/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Nowotarskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2022 r.).

zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Zarządza się wybory do Nowotarskiej Rady Seniorów w Nowym Targu na III kadencję 2022 - 2025.

  2. Datę przeprowadzenia wyborów wyznacza się na dzień 5 października 2022 roku.

§ 2

  1. Wybory przeprowadza się na podstawie postanowień Rozdziału 4 Statutu Nowotarskiej Rady Seniorów -„Tryb wyboru Rady”.

  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Określa się wzory formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Nowotarskiej Rady Seniorów stanowiące załącznik nr 2 i nr 3.

§ 4

Obsługę administracyjno - organizacyjną wyborów do Rady zapewnia Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Obsługi Mieszkańców  i Przedsiębiorców.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicach ogłoszeń.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2022_0050_127.pdf (32) KB
zarz_bur_2022_0050_127_z01.pdf (32) KB
zarz_bur_2022_0050_127_z02.pdf (36) KB
zarz_bur_2022_0050_127_z03.pdf (33) KB

Wytworzył: Edyta Garb
Data wprowadzenia: 26-08-2022
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 662

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE