RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 99

ZARZĄDZENIE NR 120.1.21.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie:
aktualizacji Księgi Jakości oraz kart procesów Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowy Targ.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadzam do stosowania 8 wydanie Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta w Nowy Targ wraz z załącznikami.
 2. Wprowadzam do stosowania nowe wydania nw. kart procesów Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta:
  1) 2 wydanie karty procesu PZ-1 Zarządzanie Systemem Jakości;
  2) 2 wydanie karty procesu PZ-2 Zarządzanie finansami;
  3) 2 wydanie karty procesu PZ-3 Zarządzanie personelem;
  4) 5 wydanie karty procesu PZ-4 Zarządzanie strategiczne;
  5) 3 wydanie karty procesu PG-1 Realizacja usług dla klientów;
  6) 3 wydanie karty procesu PG-2 Partycypacja i konsultacje społeczne;
  7) 3 wydanie karty procesu PG-3 Realizacja inwestycji;
  8) 4 wydanie karty procesu PG-4 Gospodarka nieruchomościami;
  9) 2 wydanie karty procesu PW-1 Zakupy;
  10) 2 wydanie karty procesu PW-2 Zarządzanie ryzykiem;
  11) 2 wydanie karty procesu PW-3 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe;
  12) 2 wydanie karty procesu PW-4 Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna.

§ 2

Tracą moc:

1) Zarządzenie nr 120.Z.26.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia VII wydania Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Nowy Targ wraz z załącznikami;
2) 1 wydanie karty procesu PZ-1 Zarządzanie Systemem Jakości, zatwierdzone 30 maja 2019 r.;
3) 1 wydanie karty procesu PZ-2 Zarządzanie finansami, zatwierdzone 18 maja 2018 r.;
4) 1 wydanie karty procesu PZ-3 Zarządzanie personelem, zatwierdzone 18 maja 2018 r.;
5) 4 wydanie karty procesu PZ-4 Zarządzanie strategiczne, zatwierdzone 16 lutego 2021 r.;
6) 2 wydanie karty procesu PG-1 Realizacja usług dla klientów, zatwierdzone 30 maja 2019 r.;
7) 2 wydanie karty procesu PG-2 Partycypacja i konsultacje społeczne, zatwierdzone 30 maja 2019 r.;
8) 2 wydanie karty procesu PG-3 Realizacja inwestycji, zatwierdzone 27 maja 2019 r.;
9) 2 wydanie karty procesu PG-4 Gospodarka nieruchomościami, zatwierdzone 27 maja 2019 r.;
10) 1 wydanie karty procesu PW-1 Zakupy, zatwierdzone 18 maja 2018 r.;
11) 1 wydanie karty procesu PW-2 Zarządzanie ryzykiem, zatwierdzone 18 maja 2018 r.;
12) 1 wydanie karty procesu PW-3 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe w mieście, zatwierdzone 1 kwietnia 2019 r.;
13) 1 wydanie karty procesu PW-4 Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, zatwierdzone 30 maja 2019 r.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2022_120_021.pdf (194) KB

Wytworzył: Agnieszka Młynarczyk
Data wprowadzenia: 04-07-2022
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 81

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE