RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 94

ZARZĄDZENIE NR 120.1.19.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie:
zmian do "Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu".


Na podstawie art.1042 § 2 oraz 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W "Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu" stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0152-26/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lipca 2009 r. (tekst jednolity, Zarządzenie nr 120.Z.7.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 lutego 2019 r.) wprowadza się poniższą zmianę:

1. w § 62 dodaje się ust. 8 o poniższym brzmieniu:
"8. Każdy pracownik otrzymuje indywidualny wyciąg z listy płac, tzw. "pasek wynagrodzeń". Pasek wynagrodzeń przekazywany jest w formie elektronicznej na służbowy adres e-mail lub w przypadku jego braku na prywatny, wskazany przez pracownika."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2022_120_019.pdf (135) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 26-05-2022
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 301

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE