RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91

Zarządzenie Nr 120.1.15.2022 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu.


Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 r., poz. 530) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.30.2017 z późn. zm. Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 grudnia 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:

1. Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad przestrzeganiem przedmiotowego regulaminu powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2022_120_015.pdf (178) KB
zarz_bur_2022_120_015_z01.pdf (166) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 27-04-2022
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 365

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE