RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64

ZARZĄDZENIE NR 120.1.13.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie:
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw realizacji, koordynacji i zarządzania Projektem pn.: "Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ", w ramach pozyskanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 4 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowy Targ (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.43.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 marca 2021 r. ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół Zadaniowy do spraw realizacji, koordynacji i zarządzania Projektem pn.: "Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ", w ramach pozyskanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr., zwany dalej "Zespołem" w następującym składzie:

  1. Główny Koordynator Projektu - Mateusz Skupień - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
  2. Koordynator ds. finansowych i nadzoru nad poprawnością formalno-prawną Projektu - Elżbieta Stępińska - Wydział Finansowy.
  3. Manager i Koordynator ds. inwestycji oraz nadzoru harmonogramu rzeczowego Projektu - Sylwester Magiera - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 2.

  1. Celem powołania Zespołu jest prowadzenie kompleksowego nadzoru technicznego nad realizacją ww. Projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ" oraz koordynowanie działań związanych z jego trwałością i eksploatacją, tj. w czasie jego realizacji i po jego rzeczowym zakończeniu.
  2. Członkowie Zespołu posiadają doświadczenie niezbędne w realizacji niniejszego Projektu, a wiedza zdobyta podczas realizacji wielu innych projektów infrastrukturalnych na obszarze gminy pozwoli w pełni ją wykorzystać do prac nad niniejszym Projektem.
  3. Powołany Zespół składający się z pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ, bezpośrednio zajmujących się Projektem, pozwoli usprawnić i ułatwić prowadzenie oraz rozliczanie inwestycji dotacyjnych objętych niniejszym Projektem.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza Miasta Nowy Targ.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2022_120_013.pdf (238) KB

Wytworzył: Sylwester Magiera
Data wprowadzenia: 21-04-2022
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 157

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE