RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 98

Zarządzenie Nr 0152-37/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie:
powołania Komisji Etyki.


Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowego Targu postanawia:

§1

W związku z przystąpieniem Miasta Nowy Targ do konkursu "Przejrzysta Polska" powołuje się Komisję Etyki, której zadaniem jest przygotowanie przeglądu i dokonanie analizy wyników stosowania się do przyjętego przez pracowników Kodeksu Etycznego, określającego standardy zachowania się pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ.

§2

Komisja Etyki, w składzie;
- Szołtysek Stanisława
- Ludzia Teresa
- Klag Jan
dokonywać będzie regularnej corocznej oceny stosowania przez pracowników do zapisów Kodeksu Etycznego.

§3

Do końca grudnia każdego roku Komisja Etyki dokona analizy wyników ankiet i sporządzi raport z przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Miasta. Wyniki przekazane zostaną zgodnie z procedurą Sekretarzowi Miasta.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 09-10-2006
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2329

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE