X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 71
Zarządzenie Nr 0152-31/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 19 lipca 2006 roku w sprawie:
powołania zespołu roboczego nadzorującego realizację projektu pod nazwą "Nowy Targ - miasto transgranicznej współpracy Polsko-Słowackiej"

Działając na podstawie art.33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), § 2 ust.1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowy Targ wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 0152-12/04 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 11 maja 2004r., - zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół roboczy w następującym składzie:

  1. Koordynator i realizator projektu - Wojciech Lorek -Pełnomocnik ds. Rozwoju Lokalnego.
  2. Księgowy projektu - Zofia Taborska - Podinspektor WISiP.

§ 2.

Zadaniem zespołu określonego w § 1 jest prowadzenie całości spraw merytorycznych i finansowych określonych w stosownych umowach związanych z realizacją w roku 2006 projektu pod nazwą "Nowy Targ - miasto transgranicznej współpracy Polsko-Słowackiej".

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 09-10-2006
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1937

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE