X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59
Zarządzenie Nr 0152-22/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 0152-20/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 maja 2006r. w sprawie powołania zespołu roboczego mającego za zadanie opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.

Działając w oparciu o art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem tut. Urzędu Miasta do kontynuacji akcji Przejrzysta Polska 2006 - celem realizacji jednego z tzw. zadań obligatoryjnych kontynuacji - zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0152-20/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie powołania zespołu roboczego mającego za zadanie opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych §1 otrzymuje poniższe brzmienie:

Powołując zespół roboczy w poniższym składzie osobowym:

Przewodniczący - Michał Rubiś
Z-ca przewodniczącego - Wilhelmina Schab
Członkowie
- Krzysztof Voit
- Łukasz Dłubacz
- Anna Szarek

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 09-10-2006
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1987

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE