X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69
Zarządzenie Nr 0152-11/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie:
powołania zespołu roboczego mającego za zadanie opracowanie broszury informacyjnej (edycja 2006r.) pt. ,,Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

Działając na podstawie art. 30 ust 1 oraz 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

W związku z uczestnictwem tut. Urzędu w akcji społecznej dla samorządów "Przejrzysta Polska" i kontynuacją zadań z nią związanych w latach następnych powołuję zespół roboczy w składzie:
Ewa Balicka - Główna Księgowa - koordynator zespołu,
Łukasz Dłubacz - pracownik Wydziału Finansowego,
Krystyna Kolasa - pracownik Wydziału Organizacyjnego,
Edyta Garb - pracownik Wydziału Organizacyjnego.

§2

  1. Zadaniem w/w zespołu roboczego jest opracowanie i rozpropagowanie wśród mieszkańców miasta Nowego Targu broszury informacyjnej (edycja 2006r.) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".
  2. Zespół winien ukończyć pracę do dnia 31 marca 2006r.

§3

Nad realizacją niniejszego Zarządzenia nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Andrzej Zając.

§4

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 09-10-2006
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1818

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE