RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73

ZARZĄDZENIE NR 120.1.7.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), w związku z § 10 pkt 1 Regulaminu służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ (wprowadzonego Zarządzeniem 0152-22/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2009r., w sprawie przebiegu służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Nowy Targ, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną, w składzie:

1) Zbigniew Strama - Sekretarz Miasta - Przewodniczący Komisji,
2) Waldemar Wojtaszek - I Zastępca Burmistrza - członek Komisji (dotyczy egzaminu Eweliny Klukoszowskiej),
3) Edyta Garb - Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców - członek Komisji (dotyczy egzaminu Doroty Rajcy i Marii Gazdy),
4) Natalia Leśniak - Inspektor w Wydziale Administracji i Kadr - sekretarz Komisji.

§ 2

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej będzie przeprowadzenie w dniu 24 lutego 2022 r. od godz. 9.00, egzaminów końcowych dla Pani Eweliny Klukoszowskiej, Pani Doroty Rajcy oraz Pani Marii Gazdy - odbywających służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Nowy Targ, na zasadach określonych w Regulaminie służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 3

Nadzór nad realizacją zapisów zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2022_120_007.pdf (89) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 17-02-2022
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 216

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE