RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 24 stycznia.2022 roku w sprawie:
Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi, na nowoczesne i proekologiczne urządzenia grzewcze do c.o. na energię elektryczną, pellet lub pompę ciepła, w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Nowy Targ z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ.


Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się "Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i proekologiczne urządzenia grzewcze na energię elektryczną, na pellet lub pompę ciepła, w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Nowy Targ z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ", który stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Regulamin

Załączniki do regulaminu

  1. DEKLARACJA uczestnictwa w programie dofinansowania z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ do wymiany kotła c.o. na nowoczesne i proekologiczne urządzenie grzewcze
  2. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
  3. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
  4. Oświadczenie współwłaścicieli
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE