X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73
Zarządzenie nr 0152-38/06 Burmistrza Miasta Nowego Targu
z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie:
"Standardów audytu wewnętrznego", "Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego" oraz "Karty Audytu Wewnętrznego"
______________

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity .Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 63 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku w Urzędzie Miasta Nowy Targ:

  1. "Standardy audytu wewnętrznego", stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
  2. "Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego", stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
  3. "Kartę Audytu Wewnętrznego", stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Realizację standardów, zasad i zadań wynikających z powyższych dokumentów powierza się Audytorowi Wewnętrznemu.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 0152-5/05 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 31 stycznia 2005r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył: Ewa Szopińska
Data wprowadzenia: 18-09-2006
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 3001

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE