RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83

ZARZĄDZENIE NR 120.1.28.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 9 LISTOPADA 2021 r. w sprawie: 
zapewnienia dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 7 i art. 30-31 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) oraz art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U., poz. 848),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam zasady zapewnienia w Urzędzie Miasta Nowy Targ dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 2

Każdy pracownik Urzędu Miasta Nowy Targ, niezależnie od niżej opisanych zasad, ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, przebywającymi na terenie siedziby Urzędu.

§ 3

 1. Pracownik Dziennika Podawczego, widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, która przybyła do Urzędu Miasta Nowy Targ lub zwróciła się do niego o pomoc, przeprowadza wstępną rozmowę, w celu ustalenia charakteru sprawy, jaką ta osoba chce załatwić w Urzędzie.
 2. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności pracownika merytorycznego danej komórki organizacyjnej, pracownik Dziennika Podawczego powiadamia o takiej potrzebie bezpośrednio właściwego do załatwienia sprawy pracownika lub Naczelnika/Kierownika komórki.
 3. Powiadomiony pracownik lub osoba wyznaczona przez przełożonego udaje się niezwłocznie na Dziennik Podawczy. Jeżeli jest taka możliwość i prośba klienta Urzędu, pracownik pomaga mu w dostaniu się do właściwego biura. Jeżeli takiej możliwości nie ma ze względu na ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się, pracownik udaje się z klientem do tzw. pokoju cichej obsługi, wyznaczonego w pobliżu Dziennika Podawczego (pok. 002).
 4. Pracownik obsługujący osobę ze szczególnymi potrzebami w szczególności udziela informacji i wyjaśnień, przyjmuje i wydaje dokumenty oraz w szczególnych wypadkach pomaga w ich wypełnieniu, lub wzywa w tym celu jednego z pracowników wskazanych w ust. 5.
 5. Uprawnionymi do pomocy w wypełnianiu dokumentów są pracownicy Dziennika Podawczego oraz Koordynator ds. dostępności.
 6. Po zakończeniu obsługi pracownik Urzędu Miasta Nowy Targ służy pomocą osobie ze szczególnymi potrzebami w opuszczeniu budynku Urzędu.

§ 4

 1. Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Nowy Targ mogą skorzystać z usługi aplikacji tłumacza języka
 2. Laptop z aplikacją tłumacza PJM dostępny jest na Dzienniku
 3. Dziennik Podawczy wyposażony jest w pętlę indukcyjną, ułatwiającą komunikację z osobami posiadającymi aparaty słuchowe.

§ 5

 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 2. Wzór wniosku o zapewnienie dostępności stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Wniosek jest dostępny:
  • w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Nowy Targ (nowytarg.pl);
  • w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 001, parter.
 4. Zasady i tryb rozpatrywania wniosku określają art. 30-31 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 6

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ (www.nowytarg.pl), zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego czy za pomocą środków komunikacji elektronicznej i za pomocą tłumacza języka migowego on-line:

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

§ 8

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2021_120_028.pdf (138) KB
zarz_bur_2021_120_028_z01.pdf (151) KB

Wytworzył: Agnieszka Młynarczyk
Data wprowadzenia: 12-11-2021
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 946

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE