X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88
Odpowiedź na Interpelację

Nowy Targ, dn. 22.10.2020 r.
Znak: AIK.0003.10.18.2020

Paweł Liszka
Radny Miasta Nowy Targ

 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie z dn. 12.10.2020 r. w sprawie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 12.10.2020 r. tut. Urząd informuje, iż w pierwszym półroczu w ramach dotacji w zakresie kultury i sztuki zostały zrealizowane trzy zadania:

 • XXXVII Otwarte Zawody Narciarskie „O Puchar Przechodni Związku Podhalan” na podstawie umowy KSiP.4/2020,

 • XXIII „Karnawał na Śniegu – Memoriał Władysława Sięki” Otwarte zawody narciarskie dla dzieci i młodzieży na podstawie umowy KSiP.5/2020,

 • Budowanie Postaw Patriotycznych Wśród Mieszkańców Nowego Targu, Aktywizacja Seniorów na podstawie umowy KSiP.25/2020.

Ponadto dwa zadania publiczne są w trakcie realizacji: „Młoda Podhalańska Filharmonia” na podstawie umowy KSiP.6/2020 oraz „Łączy nas Muzyka Polska” na podstawie umowy KSiP.8/2020 .

Łączna kwota przelanych środków na ww. zadania wyniosła: 29.000,00 zł.

Dotychczas  do Wydziału Kultury Sportu i Promocji wpłynęło pięć rezygnacji z realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki, w związku z epidemią SARS-CoV-2: odwołano:

 • „Koncert Muzyczny Trzeba słuchać muzyki życia. III”,

 • „Koncert Wielkanocny - dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę urodzin”,

 • „XVII Sobótki Nowotarskie”,

 • Koncert „Wieczór Cecyliański”,

 • Fotoreportaż Chór „Echo Gorczańskie” śladami Świętego Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin,

 • „Koncert Kolęd”

Łączna kwota środków pozostałych z rezygnacji z dotacji wynosi: 31.910,00 zł.

Do końca roku 2020 w zakresie kultury i sztuki, zostały do zrealizowania dwa zadania: „II Konkurs Piosenki Niemieckiej” planowany na listopad w formule online, oraz tradycyjna „Wigilia w Mieście”, jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Planowana kwota dotacji na te wydarzenia to 6.500,00 zł.

Ponadto w formule tzw. „Małych Grantów” została zawarta umowa na kwotę 3.000,00 zł na zadania pt. „Realizacja płyty z kolędami” przez Miejski Nauczycielski Chór „GORCE”. W załączniku nr 1 znajduje się  wykaz wszystkich dotacji kulturalnych przyznanych na rok 2020 wraz z dopiskami o stanie ich realizacji.

W pierwszym półroczu w ramach dotacji przyznanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z dotacji zrezygnował ze względu na stan epidemiologiczny SARS-CoV-2 Uczniowski Klub Sportowy, zadanie pn.: „XIV Rajd Rowerowy Szlakiem Konfederacji Tatrzańskiej” – kwota dotacji 2 000,00 zł, również dotacja przyznana dla Rzymskokatolickiej Parafii p. w. Św. Jana Pawła II w Nowym Targu, zadanie pn.: „Parafialny wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży śladami Św. Pawła i Św. Jana Pawła II z okazji 100 - lecia urodzin” - w kwocie 6 000,00 zł nie została wykorzystana. Pozostałe dotacje pozostają w trakcie realizacji.

W załączniku nr 2: wykaz wszystkich dotacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz pomocy społecznej, przyznanych na rok 2020 wraz z dopiskami o stanie ich realizacji na dzień 30 czerwiec 2020  realizowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców.

W pierwszym półroczu 2020 r. w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji nie zostały zrealizowane żadne z dwóch zadań, na jakie otrzymały wsparcie organizacje pozarządowe. Zarówno Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu, jak i PTTK Oddział „Gorce” w Nowym Targu przewidują realizację zadań w II półroczu.

W pierwszym półroczu 2020r. w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Nowy Targ w zakresie kultura fizyczna i sport, podpisano umowy i rozpoczęto realizację następujących zadań.

 • UKS „Gimpel – zadanie „Szkolenie zawodników sekcji lekkoatletycznej UKS Gimpel Nowy Targ   i udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Promowanie Miasta Nowy Targ”- kwota 1500 zł

 • Nowotarski Klub Piłkarski Podhale – zadanie „Młodzieżowy Futbol. Edycja 2020 kwota 25 000 zł

 • Szkółka Piłkarska Górale Nowy Targ – zadanie „Szkolenie sportowe, organizowanie oraz udział w turniejach piłki nożnej dla dzieci z Gminy Miasto Nowy Targ „ - 5500 zł

 • Fundacja Rozwoju Sportu i Promocji Obronności „Murawa” - zadanie „Turbacz Winter Trail” kwota 8 000zł

 • Fundacja Rozwoju Sportu i Promocji Obronności „Murawa”- zadanie „Turbacz Summer Fest” kwota 12 000 zł

 • Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Podhale Nowy Targ – zadanie „Wspieranie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie oraz zakupu sprzętu sportowego” - kwota 50 000 zł (wypłacono w I półroczu 18 000 zł)

 • Klub Sportowy Wiaterni - zadanie „Zakup sprzętu sportowego „ - kwota 12 000 zł

 • Klub Sportowy Wiaterni – zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży z Nowego Targu w żeglarstwie sportowym, organizacja regat „Puchar Burmistrza Nowego Targu”, udział w regatach Pucharu Polski i Systemu Sportu Młodzieżowego” - kwota 3 000 zł

Umowy z pozostałymi stowarzyszeniami ze względu na sytuację epidemiczną realizowane są w II półroczu 2020r.

W pierwszym  półroczu 2020 r. w zakresie zlecenia zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu realizowano i podpisano umowy na następujące zadania:

 • Klub Hokejowy Podhale Nowy Targ – zadanie „Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ „- kwota 255 000 zł

 • Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Podhale Nowy Targ - zadanie „Udział zawodników MMKS Podhale Nowy Targ w treningach i rozgrywkach w dyscyplinie koje na lodzie na sezonie 2019/2020 „ - kwota 75 000 zł (I transza 27 000 zł).

Umowy z pozostałymi stowarzyszeniami ze względu na sytuacje epidemiczną realizowane będą w II półroczu 2020r.

 

W odniesieniu do Pana prośby o łączne przekazywanie odpowiedzi na wszystkie Pana zapytania i interpelacje (w celu ograniczenia kosztów wysyłki), proponuję utworzenie konta na platformie ePUAP – takie rozwiązanie umożliwi sprawne przesyłanie Panu korespondencji oraz faktycznie wpłynie na ograniczenie kosztów przesyłki i pracochłonności gońców.

Załączniki:

 1. Wykaz dotacji z zakresu kultury i sztuki
 2. Wykaz dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
 3. Wykaz dotacji z zakresu turystyki i rekreacji
 4. Wykaz dotacji z zakresu kultury fizycznej i sportu
 5. Wykaz dotacji z zakresy sprzyjania rozwojowi sportu

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. Biuro Rady
 3. A/a

 

 

Załącznik nr 1

L.p

 

Nazwa Podmiotu

STAN REALIZACJI

Zadanie

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki

REZYGNACJA

Koncert Muzyczny Trzeba słuchać muzyki życia. III

1 660,00

2.

Miejski Nauczycielski Chór Gorce Towarzystwo Śpiewacze

 

Twórczość muzyczna Ojca Świętego Jana Pawła II analizowana z okazji 100 Rocznicy Jego Urodzin

0,00

3.

Miejski Nauczycielski Chór Gorce Towarzystwo Śpiewacze

REZYGNACJA

Koncert Kolęd

4 000,00

4.

Miejski Nauczycielski Chór Gorce Towarzystwo Śpiewacze

 

Udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Chórów w Łowiczu

 

0,00

5

Miejski Nauczycielski Chór Gorce Towarzystwo Śpiewacze

REZYGNACJA

Koncert Wielkanocny - dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę urodzin

13 000,00

6.

Stowarzyszenie „Aktywny Senior”

 

 

Impreza Kulturalna „Dzień SENIORA”

 

 

0,00

 

7.

Stowarzyszenie PRO MUSICA

 

Duety Skrzypcowe

0,00

8.

Stowarzyszenie PRO MUSICA

W TRAKCIE REALIZACJI

Młoda Podhalańska Filharmonia

8 000,00

9.

Stowarzyszenie PRO MUSICA

W TRAKCIE REALIZACJI

Łączy nas Muzyka Polska

8 000,00

10.

Związek Podhalan Oddział       w Nowym Targu

PLANOWANA

„Wigilia w Mieście”

4 500,00

11.

Związek Podhalan Oddział             w Nowym Targu

REZYGNACJA

„XVII Sobótki Nowotarskie”

 

7 000,00

12.

Związek Podhalan Oddział             w Nowym Targu

ZREALIZOWANA

XXXVII Otwarte Zawody Narciarskie „O Puchar Przechodni Związku Podhalan”

 

4 000,00

13.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów I Inwalidów

 

ZREALIZOWANA

Budowanie Postaw Patriotycznych Wśród Mieszkańców Nowego Targu, Aktywizacja Seniorów

 

3 000,00

14.

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór Echo Gorczańskie

REZYGNACJA

Koncert „Wieczór Cecyliański

 

3 250,00

15.

Polsko - Niemieckie Forum Podhale

 

PLANOWANA

II Konkurs Piosenki Niemieckiej

 

2 000,00

16.

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni”

ZREALIZOWANA

XXIII „Karnawał na Śniegu – Memoriał Władysława Sięki” Otwarte zawody narciarskie dla dzieci i młodzieży

6 000,00

17.

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór Echo Gorczańskie

REZYGNACJA

Fotoreportaż „Chór Echo Gorczańskie śladami Świętego Jana Pawła II 100 rocznicę urodzin

3 000,00

 

Załącznik nr 2

 

Konkursy – przeciwdziałanie alkoholizmowi

stan na 30 czerwca 2020 r.

 

L.p 

Nazwa Podmiotu/ Numer umowy

Stan realizacji

zadania

Nazwa zadania

Kwota przekazanej dotacji na 30.06.2020 r.

1.

Nowotarski Klub Abstynenta

BOMiP nr 30/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin w roku 2020

20 000,00

2.

Klub Przyjaciół Siatkówki – GORCE Nowy Targ

BOMiP nr 35/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

3 500,00

3.

Klub Sportowy „Szarotka”

BOMiP nr 36/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Prowadzenie zajęć z unihokeja dla dzieci i młodzieży

4 000,00

4.

Szkółka Piłkarska Górale Nowy Targ

BOMiP nr 37/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Za zespołem w lepszą przyszłość – obóz sportowo - szkoleniowy

3 000,00

5.

Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE”

BOMiP nr 38/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Wykopmy nałogi! Edycja 2020

6 500,00

6.

Polskie Towarzystw o „Vademecum Rodziny

BOMiP nr 39/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Podhalańskie Dni Trzeźwości. Trzeźwość to wolność

2 000,00

7.

Podhalańskie Stowarzyszenie Jeździeckie PRO NATI

BOMiP nr 41/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Wakacje w siodle

10 000,00

8.

Klub Sportowy RUTKOWSKI-SKI

BOMiP nr 40/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Sport to zdrowie – aktywność fizyczna dzieci i młodzieży jako sposób na życie bez nałogów

1 500,00

9.

Klub Sportowy GORCE

BOMiP nr 42/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

6 500,00

10.

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Podhale”

BOMiP nr 43/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Zajęcia z unihokeja dla dzieci ze szkół podstawowych

4 500,00

11.

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Jadwigi Królowej

BOMiP nr 44/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2020 r. - wypoczynek dla dzieci i młodzieży na kolonii letniej

6 000,00

12.

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Podhale”

BOMiP nr 45/2020

 

W TRAKCIE REALIZACJI

Hokej na lodzie 2020 – zajęcia dla dzieci i młodzieży

9 500,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy

Brak umowy

Nie realizowany z powodu COVID-19

 

XIV Rajd Rowerowy szlakiem Konfederacji Tatrzańskiej

XV Rowerowy Rajd papieski

 

0

14.

Rzymskokatolicka Parafia p. w. Św. Jana Pawła II w Nowym Targu

Brak umowy

Nie realizowany z powodu COVID-19

Parafialny wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży śladami Św. Pawła i Św. Jana Pawła II z okazji 100-lecia urodzin

0

 

Konkursy – w zakresie pomocy społecznej w roku 2020

stan na 30 czerwiec 2020 r.

L.p 

Nazwa Podmiotu/ Numer umowy

Stan realizacji

zadania

Nazwa zadania

Kwota przekazanej dotacji na 30.06.2020 r.

1.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu

BOMiP nr 1/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym

343 840,50

2.

Caritas Archidiecezja Krakowska

BOMiP nr 2/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium
i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej roku 2020

75 000,00

3.

Stowarzyszenie Podhalańskich Amazonek w Nowym Targu

BOMiP nr 11A/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi w roku 2020

15 000,00

4.

Rzymskokatolicka Parafia p. w. Św. Jadwigi Królowej

BOMiP nr 11/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu

30 000,00

      5.

Rzymskokatolicka Parafia p. w. Św. Jana Pawła II

BOMiP nr 29/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu w formie świetlicy w 2020

30 000,00

6.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu

BOMiP nr 4/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Aktywizacja osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2020

10 000,00

7.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Nowym Targu

BOMiP nr 5/2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Udzielenie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2020

30 000,00

 

Załącznik nr 3

 

LP

wnioskodawca

Nazwa zadania

Stan realizacji

Przyznana kwota dotacji w zł

1

PTTK, Oddział Gorce w Nowym Targu

Organizacja imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

II kwartał

2 000

2

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu

Śladami Ziemi Obiecanej

II kwartał

1 000

 

Załącznik nr 4

 

LP

wnioskodawca

Nazwa zadania

Stan realizacji

Przyznana kwota dotacji w zł

1

UKS Orkan

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w biegach narciarskich, w tym zakup sprzętu sportowego i udział w zawodach

II kwartał

2 000

2

UKS Delfin

Szkolenie młodych pływaków oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Małopolski

II kwartał

10 000

3

Klub Przyjaciół Siatkówki Gorce Nowy targ

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w roku 2020

II kwartał

8 000

4

Stowarzyszenie Aktywny Senior

Sport i rekreacja ruchowa seniorów

II kwartał

1 000

5

Stowarzyszenie Sportów Motorowych MX Nowy Targ”

Superenduro cały rok – szkolenie dzieci i udział w imprezach międzynarodowych

II kwartał

2 000

6

Nowotarski Klub Kolarski

Dofinansowanie na szkolenie kolarskie dzieci i młodzieży

II kwartał

4 000

7

Aeroklub Nowy Targ

Udział 1 zawodnika Aeroklubu Nowy Targ w balonowych zawodach Pucharu Polski

II kwartał

4 000

8

Aeroklub Nowy Targ

Udział 6 zawodników Aeroklubu Nowy Targ w szybowcowych Mistrzostwacg Polski i Regionalnych zawodach szybowcowych

 

 

II kwartał

5 000

 

9

MMKS

Wspieranie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie oraz zakupu sprzętu sportowego

Zrealizowano

50 000

10

MMKS

Prowadzenie zajęć z unihokeja i udział w turniejach

II kwartał

5 000

11

NKP Podhale

Młodzieżowy Futbol. Edycja 2020

Zrealizowano

25 000

12

Yokozuna

XVIII Ogólnopolski Turniej Karate pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ

 

 

II kwartał

2 000

13

Yokozuna

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu karate

II kwartał

4 000

14

Szkółka Piłkarska Górale Nowy Targ

Szkolenie sportowe, organizowanie oraz udział w turniejach piłki nożnej dla dzieci z Gminy Miasto Nowy Targ

Zrealizowano

7 000

15

UKS Tęcza

Szkolenie młodzieży w zakresie podstaw wspinaczki sportowej

II kwartał

 

 

 

 

 

 

1 500

16

UKS Tęcza

Upowszechnianie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w rożnych dyscyplinach sportowych

II kwartał

4 000

17

UKS Tęcza

Szkolenie i trening młodzieży w zakresie podstaw treningu CrossFit, gimnastycznego i siłowego

II kwartał

1 500

18

Fundacja Murawa

Turbacz Winter Trail

Zrealizowano

8 000

19

Fundacja Murawa

Turbacz Summer Fest

Zrealizowano

12 000

20

UKS Gimpel

Szkolenie zawodników sekcji lekkoatletycznej UKS Gimpel Nowy Targ i udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Promowanie Miasta Nowy Targ

Zrealizowano

1 500

21

KS Gorce

Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do KS Gorce w dyscyplinach tenis stołowy i siatkówka

II kwartał

46 000

22

Stowarzyszenie Promocji Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożnej, Stowarzyszenie Promocji Sportu, w tym zakup sprzetu sportowego

II kwartał

2 000

23

KS Wiaterni

Zakup sprzętu sportowego

Zrealizowano

12 000

24

KS Wiaterni

Szkolenie dzieci i młodzieży z Nowego Targu w żeglarstwie sportowym, organizacja regat „Puchar Burmistrza Nowego Targu”, udział w regatach Pucharu Polski i Systemu Sportu Młodzieżowego.

Zrealizowano

3 000

25

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Boule – nowy sport dla seniorów

II kwartał

1 000

26

KS Rutkow-ski

Szkolenie dzieci i młodzieży w skokach narciarskich

II kwartał

2 000

 

Załącznik nr 5

LP

wnioskodawca

Nazwa zadania

Stan realizacji

Przyznana kwota dotacji w zł

1

Klub Sportowy Górale Nowy Targ

Osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych

II kwartał

6 000

2

Auto Moto Klub Gorce

Obóz szkoleniowy w zakresie poprawy wyników w sporcie motocyklowym

II kwartał

4 000

3

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Podhale Nowy Targ

Udział zawodniczek MMKS Podhale w rozgrywkach PZUnihokeja

II kwartał

6 000

4

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Podhale Nowy Targ

Udział zawodników MMKS Podhale Nowy Targ w treningach i rozgrywkach w dyscyplinie koje na lodzie na sezonie 2019/2020

Zrealizowano

75 000

5

Klub Przyjaciół Siatkówki Gorce Nowy Targ

Młodzieżowa siatkówka w Nowym Targu

II kwartał

3 000

6

Klub Sportowy Szkółka Piłkarska Górale

Integracja poprzez sport- cykl turniejów piłkarskich dla dzieci z miasta Nowy Targ i okolic

II kwartał

2 500

7

Klub Sportowy Gorce

Nowy Targ w II lidze małopolskiej piłki siatkowej

II kwartał

5 000

8

Klub Sportowy Gorce

Nowy Targ w I i II lidze tenisa stołowego kobiet i mężczyzn oraz niższych ligach

II kwartał

23 500

9

Nowotarski Klub Piłkarski Podhale

Nowotarski futbol

II kwartał

15 000

10

Klub Sportowy Szarotka Nowy Targ

Promocja sportu i aktywnego stylu życia oraz osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych

II kwartał

3 000

11

Nowotarski Klub Kolarski

Szkolenie kolarskie dzieci i młodzieży

II kwartał

2 000

12

Klub Hokejowy Podhale Nowy Targ

Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ

Zrealizowano

255 000

 

 

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE