X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 93
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Paweł Liszka
Radny Miasta Nowy Targ
AiK.0003.9.15.2020.III
Nowy Targ, 2020-09-18
 

Odpowiadając na Pana zapytanie, złożone na sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 7 września 2020 r., informuję, że obecnie obsługą prawną Urzędu, jak również miejskich jednostek organizacyjnych, zajmuje się Kancelaria Adwokacka E. Pustówka i A. Pustówka s.c. Obecnie obowiązuje umowa zlecenie zawarta na okres 1 sierpnia - 31 grudnia 2020 r., a koszt wynikający z tyt. tejże umowy to 13 530 zł brutto miesięcznie - co stanowi kwotę niższą niż koszt utrzymania 2 etatów radców prawnych (wynagrodzenia i pochodne, ale także koszty odpisu za ZFŚS i PFRON). Zleceniobiorca zapewnia, oprócz dyżurów w siedzibie Urzędu Miasta, stałą dostępność w godzinach funkcjonowania Urzędu - telefoniczną, mailową, a także osobistą, jeżeli nastąpi taka konieczność w danym momencie.

Zgodnie z ww. umową kancelaria ponosi koszty związane z obsługą Urzędu, tj. koszty wysyłki pism przedsądowych i procesowych oraz wyjazdów na terenie powiatu nowotarskiego. Kancelaria korzysta również z własnego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Dodatkowo wszelkie zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądów lub innych instytucji koszty zastępstwa, w tym koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym wpływać będą na dochody Miasta.

Ponieważ koszty obsługi prawnej nie przekraczają progu 30 tys. EURO, umowę na obsługę prawną zawarto zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Nowy Targ "Procedurą udzielania zamówień publicznych."

Ponadto informuję, że obecnie w Urzędzie Miasta Nowy Targ nie jest zatrudniony żaden pracownik, który miałby przypisane zadania obsługi prawnej. Jeżeli zaś chodzi o wskazanie i opisanie zleceń dla zewnętrznych kancelarii prawnych, to nie uległy zmianie informacje zawarte w odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na sesji Rady Miasta 9 września 2019 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE