X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK.0003.6.1.2020
Nowy Targ, 29.06.2020 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na zapytanie złożone na XX Sesji Rady Miasta w dniu 22 czerwca 2020 r. w sprawie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zalewowej w Nowym Targu.

Treść zapytania:

  1. Czy wykonawca – pan Grzegorz Szczurek całkowicie wywiązał się z umowy FPiI 15/2016 zawartej z Gminą Miasto Nowy Targ w dniu 04.04.2016. Jeżeli nie to proszę podać w jakim zakresie umowa nie została zrealizowana. Czy umowa ta nadal jest zobowiązująca - aneks jaki otrzymałam w odpowiedzi na interpelację zawiera datę wykonania przedmiotu umowy 31.12.2018 r. Czy przedmiot umowy został wykonany w całości – skoro został wniesiony sprzeciw dla ww. zadania?.
  2. Czy uzyskano odpowiedź w sprawie odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji ZRID. Czy postępowanie odwoławcze zostało zakończone i z jakim skutkiem?
  3. Jakie dalsze działania zostały podjęte w porozumieniu z projektantem i na jakim etapie jest realizacja ww. zadania inwestycyjnego.

W odpowiedzi na Pani zapytanie w sprawie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zalewowej w Nowym Targu uprzejmie informuję, że umowa nr FPiI 15/2016 z dnia 04.04.2016 r. nadal obowiązuje. Przedmiot umowy został wykonany w całości. Odwołanie projektanta od decyzji Starosty Nowotarskiego o odmowie wydania zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, w tym zatwierdzenia projektu budowlanego zostało zakończone. Decyzja stała się ostateczna. Prace projektowe są nadal prowadzone.

W załączeniu przesyłam kopię pisma projektanta z dnia 31.05.2020 r., w którym obszernie wyjaśnia sprawę i opisuje stan zaawansowania prac po ich ponownym podjęciu.

Otrzymują:
1. Adresat + załącznik zgodny z treścią pisma.
2. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ - do wiadomości.
3. FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE