X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: AiK.0003.3.17.2020
Data: 2020-03-16
 

Odpowiadając na zapytanie Pani Radnej w sprawie pozyskiwania dotacji na dodatkowe zajęcia dla dzieci nowotarskich szkół, uprzejmie informuję, że w miesiącu czerwcu 2019 r. została zatwierdzona diagnoza w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Targ (Zarządzenie Nr 0050.Z.83.2019). Diagnoza ta była elementem składowym wniosku Fundacji Rozwoju Regionu w Nowym Sączu o finansowe wsparcie działań miasta Nowy Targ, jako partnera projektu pt. Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w szkołach w gminie miasto Nowy Targ w roku szkolnym 2020/2021 (projektowany budżet 3.682.415 zł) Wniosek ten został w I kwartale 2020 r. pozytywnie oceniony, ale nie został zakontraktowany i wdrożony (lista rezerwowa) z uwagi na brak wystarczających środków. Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego. Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Ponadto informuję, że w miesiącu grudniu 2019r. Miasto Nowy Targ wystąpiło z wnioskiem o finansowe wsparcie przez Województwo Małopolskie w zakresie konkursu projektów dla realizacji programu pt. "Jeżdżę z Głową", w ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020: Obszar 2 - Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego; Cel strategiczny - Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury; Kierunek 2.4 - Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego. Zadanie Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2020r. Kwota dotacji 30.000 zł została przeznaczona na wydatki związane z zakupem usługi szkoleniowej, w ramach tego projektu.

W 2019r. Miasto Nowy Targ aplikowało także o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony, dzięki czemu pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 68.000 zł na zakup pomocy do nauki przedmiotów przyrodniczych z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu.

Wspomniana na wstępie niniejszego pisma diagnoza w zakresie potrzeb edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ - po aktualizacji - stanowić będzie podstawę do podejmowania kolejnych starań o finansowe wsparcie gminnej edukacji.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE