X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 92
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowny Pan Paweł Liszka
Radny Miasta Nowy Targ
Nasz znak: AiK.0003.3.24.2016
Nowy Targ, dnia 20.03.2020r.
 

Dotyczy : odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.03.2020r. w sprawie udzielenia informacji, czy Burmistrz Miasta zamierza powrócić do pomysłu z pierwszej kadencji powstania stacji narciarskiej, która może być kołem zamachowych dla turystyki w Nowym Targu ? Jakie działania zostały podjęte w celu uruchomienia w naszym mieście stacji narciarskiej ?

Wyznaczone na ten cel tereny w mpzp Nowy Targ 20 (Dziubasówki) są nadal niezagospodarowane i powstają tam samowole budowlane.

W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że Gmina Miasto Nowy Targ, wychodząc naprzeciw inicjatywie prywatnych Inwestorów opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony przez Radę Miasta 29.10.2007r. Plan ten umożliwia realizację stacji narciarskiej w rejonie tzw. Dziubasówek od tego czasu nie był zmieniany, mimo wniosków jakie niektórzy właściciele składali do tut. Urzędu.

Jest rzeczą oczywistą, że nie jest zadaniem samorządu realizować tego typu inwestycje, które z natury mają charakter komercyjny. Natomiast do lokalnego samorządu należy stwarzanie formalnych warunków dla rozwoju inwestycji oraz umożliwianie realizacji tych inicjatyw które są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta poprzez budowę niezbędnej infrastruktury komunalnej.

To, że tereny wyznaczone w mpzp Nowy Targ 20 (Dziubasówki) pozostają nadal niezagospodarowane świadczy o tym, że istnieje wciąż możliwość powstania stacji narciarskiej. Co do powstających tam samowoli budowlanych, informuję, że z Urzędu Miasta w przypadku powzięcia informacji o rozpoczęciu nielegalnej budowy od razu do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego zgłaszane są takie przypadki. Efektem tego monitoringu były zgłoszone i wszczęte 3 postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, z czego 2 zakończyły się już nakazami rozbiórki.

Proszę również zauważyć, że zatwierdzona przez Radę Miasta Nowy Targ w 2019 r. „Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019 - 2023 z perspektywą do roku 2030” zobowiązuje Burmistrza Miasta w celu strategicznym nr 2 – Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej, pkt. 2.2 Rozwijanie funkcji turystycznych Nowego Targu – do promocji i wspierania działań w zakresie tworzenia nowoczesnej infrastruktury turystycznej pozwalającej na zdynamizowanie ruchu turystycznego oraz ograniczenie jego sezonowości (m. in. w kontekście turystyki aktywnej: infrastruktury rowerowej i rolkarskiej oraz narciarstwa biegowego i zjazdowego).

W przypadku pojawienia się nowej inicjatywy inwestora/ów, którzy byliby zainteresowani realizacją powyższej inwestycji jesteśmy przygotowani do podjęcia rozmów, aby w ramach posiadanych kompetencji wesprzeć inicjatywę powstania stacji narciarskiej.

Na dzień dzisiejszy mamy do rozpatrzenia kolejny wniosek o zmianę miejscowego planu, który trafi w pierwszej kolejności do zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, jednakże z uwagi na stan epidemii odwołane zostało najbliższe posiedzenie Komisji bez wyznaczenia nowego terminu. Jedno pozostaje niezmienne, że do budowy stacji narciarskiej konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości niezbędnych na ten cel.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości :
1. P. Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
2. P. Zbigniew Strama – Sekretarz Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE