RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66

UCHWAŁA NR XLIX/534/2022 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXIV/266/2020 Rady Miasta z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie gminy miasta Nowy Targ opłaty reklamowej określenie zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm. ) oraz art. 17a ust.1, art.19 pkt 1 lit. g-h oraz pkt 5, art.19a ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1452 z późn. zm ), Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/266/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy miasta Nowy Targ opłaty reklamowej określenie zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: Podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty reklamowej są obowiązane składać deklarację, w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeśli obowiązek powstał po tym dniu w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2022_534.pdf (169) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2023-01-11
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 480
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE