X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 35

UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ

______________

Uchwała utraciła moc na podstawie UCHWAŁY NR XXV/282/2020 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 7 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Nowy Targ Nr XXXIX/354/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 2 sierpnia 2017 r. poz. 5082).

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała wchodzi w życie 1 lutego 2020 r.

Pliki do pobrania

urm_2019_173.pdf (121) KB
urm_2019_173_z01.pdf (252) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2020-01-09
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 585
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE