X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84

UCHWAŁA NR LI/489/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie:
zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Nowym Targu.

______________

Uchwała zmieniona UCHWAŁĄ NR LII/496/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 10 września 2018 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 827) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się Regulamin cmentarzy komunalnych w Nowym Targu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Ustala się Regulamin wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich na terenie cmentarzy komunalnych w Nowym Targu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4.

Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu.

Pliki do pobrania

urm_2018_489.pdf (117) KB
urm_2018_489_z01.pdf (125) KB
urm_2018_489_z02.pdf (118) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2018-07-27
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 925
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE