X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81

UCHWAŁA NR XLI/389/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 23 października 2017 r. w sprawie:
zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz.1875 ) i art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1785, z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/221/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dodaje się w § 1 ust. 3,4 i 5 o treści:

3. budynki mieszkalne, w których na dzień 01.01.2018r., do celów grzewczych stosowane są ekologiczne źródła ciepła takie jak: ogrzewanie gazowe , elektryczne, pompy ciepła, za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okres obowiązywania zwolnienia wynosi 5 lat począwszy od 2018 do 2022 roku.

4. budynki mieszkalne, w których dokona się zmiany systemu ogrzewania po 01.01.2018r. na ekologiczne źródła ciepła takie jak: ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompy ciepła, za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, począwszy od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono inwestycję polegającą na wymianie systemu ogrzewania, na okres obowiązywania zwolnienia czyli nie dłużej niż do 2022 roku.

5. budynki mieszkalne wybudowane po 01.01.2018 roku, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła takie jak: ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompy ciepła za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej począwszy od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie budynku na okres obowiązywania zwolnienia, czyli nie dłużej niż do 2022 roku.

6. zwolnienia nie stosuje się gdy w budynkach o których mowa w ust.3,4,5 stosowane są również inne źródła ciepła nie wymienione w tych ustępach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Pliki do pobrania

urm_2017_389.pdf (43) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-10-30
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1736
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE