RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 99

Uchwała Nr XXXVI/335/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

urm_2017_335.pdf (61) KB
urm_2017_335_z01.pdf (17 098) KB
urm_2017_335_z01_z01.pdf (26 180) KB
urm_2017_335_z01_z02.pdf (7 915) KB
urm_2017_335_z01_z03.pdf (4 418) KB
urm_2017_335_z01_z04.pdf (2 485) KB
urm_2017_335_z01_z05.pdf (3 219) KB
urm_2017_335_z01_z06.pdf (828) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-05-08
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1988
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE