RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63

Uchwała Nr XXXV/317/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 8 i art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/213/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ zastępuje się załącznikami nr 1, nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. W wymienionej w §1 uchwale dokonuje się następujących zmian:
    1) W §2 skreśla się ustęp 2.
    2) Skreśla się §3.
    3) Skreśla się §4.
  2. Pozostałe zapisy pierwotnej uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Do pobrania w wersji oryginalnej:

Pliki do pobrania

urm_2017_317.pdf (119) KB
urm_2017_317_z01.pdf (9 935) KB
urm_2017_317_z02.pdf (4 181) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-04-03
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 3072
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE