X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63

Uchwała Nr XXVII/234/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016 roku w sprawie:
zmiany uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.

______________

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. stanowiącym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ w rozdziale 3 skreśla się § 14, § 15, § 16, oraz w rozdziale 5 skreśla się § 20 ust. 4 i ust. 6.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2016 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.

Pliki do pobrania

urm_2016_234.pdf (93) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2016-09-15
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1136
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE